[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

ipopd trasig i sarge?Har uppdaterat ett par woody-boxar till sarge och nu är ipopd trasig,
"Unknown AUTHORIZATION state command" är det enda den spottar ur sig.

Sökte lite snabbt och hittade fler som hade haft samma problem men ingen
lösning. Nån som stött på det och löst det?Reply to: