[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Eliminering av AmavisHar tidigare kört Amavis för att integrera Spamasssassin och ClamAV med
Postfix.

Nu har jag fått för mig att det är ett onödigt mellansteg då båda dessa
produkter finns med TCP-gränssnitt som Postfix rimligtvis borde kunna
anropa direkt på egenhand på samma sätt som PostFix anropade amavis?

Har testat och fått det fungera med produkterna var försig. Är jag fel
ute, har någon på listan erfarenhet av detta?

-- 
Hälsningar,
--
....''`. Anders Wallenquist, anders.wallenquist@kreawit.se
..:.:' : 013-35 29 50 0709 - 565 160
..`..`'. http://www.kreawit.se
....`--. http://www.rfa.se

begin:vcard
fn:Anders Wallenquist
n:Wallenquist;Anders
org:Kreawit
adr;quoted-printable:;;Furugatan 4b;Link=C3=B6ping;;582 45;sweden
email;internet:anders.wallenquist@kreawit.se
title:Senior consultant
tel;work:013-352950
tel;home:013-127383
tel;cell:0709-565 160
x-mozilla-html:FALSE
url:http://www.kreawit.se
version:2.1
end:vcard


Reply to: