[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Firefox och httpsHej!

Har under de senaste månaderna märkt en tendens till att
ha problem med Firefox och https. Vad som händer är att
om man är ansluten till en säker sida och klickar på en
länk så händer det ofta att den försöker ansluta, dvs
stausraden visar "Connecting ..." men sedan händer inget
mer. Avbryter man och klickar på länken en gång till så
brukar det oftast fungera.

Kör med Firefox 1.0.4 och Debian unstable.

Tyvärr har jag inte mer information att ge, men jag tänkte
åtminstone kolla i fall någon annan känner igen problemet.

/PeterReply to: