[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Minska en XP-partionOn Wed, May 18, 2005 at 10:32:51AM +0200, Anders Wallenquist wrote:

> Jag får ofta frågan hur man gör plats på sin hårddisk om man redan har
> en Windows-XP installation och önskar göra en dual-boot konfiguration.
> Jag vet att många använder programmet Partition Magic, men finns det
> inte andra sätt?
> 
> Ideer:
> 
> 1) Boota live med exempelvis Ubuntu-live-cd, apt-get/synaptic på
> gparted. Minska ntfs-partionen med gparted.
> 
> 2) Minska NTFS-partitionen i d-i-partitioneringsverktyget (är den
> ickedestruktiv?)
> 
> Någon som testat och vet?

Jag vet att t.ex SuSE använder sig av ntfsresize [1] även om de döljer
det väl under YaST. 
Har testat på jobbet och windows verkar i alla fall fungera
fortfarande...

hälsningar
Håkan

[1] http://linux-ntfs.sourceforge.net/info/ntfsresize.htmlReply to: