[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Minska en XP-partion
18 maj 2005 kl. 10.32 skrev Anders Wallenquist:

Jag får ofta frågan hur man gör plats på sin hårddisk om man redan har
en Windows-XP installation och önskar göra en dual-boot konfiguration.
Jag vet att många använder programmet Partition Magic, men finns det
inte andra sätt?

Ideer:

1) Boota live med exempelvis Ubuntu-live-cd, apt-get/synaptic på
gparted. Minska ntfs-partionen med gparted.

2) Minska NTFS-partitionen i d-i-partitioneringsverktyget (är den
ickedestruktiv?)

Någon som testat och vet?

Mig veterligen finns det inget *nix program som kan hantera NTFS partitioner på det sätt du föreslår. Skrivstöd till NTFS har inte varit tillförlitligt tills ganska nyligen, om det ens är att lita på nu har jag inte testat själv än.
Rätta mig gärna någon om jag har fel.

/HÖH


Reply to: