[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ljud på noll efter uppstartLöste du problemet?
//Ivar

On Wed, Apr 27, 2005 at 07:06:06PM +0200, Andreas Nilsson wrote:
> Hej!
> Varje gång jag kör igång datorn så ställer sig ljudnivån automatiskt på 
> Mute på både Master och PCM.
> Jag tycker det känns lite fånigt att behöva ställa om det varje gång och 
> undrar om nån vet hur man ställer det till rätta. Använder Gnome på Sarge.
> - Andreas
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact 
> listmaster@lists.debian.orgReply to: