[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ljud på noll efter uppstartNope. Ljudet är fortfarande avstängt när jag startat om systemet.
- Andreas

Ivar Alm wrote:

Löste du problemet?
//Ivar

On Wed, Apr 27, 2005 at 07:06:06PM +0200, Andreas Nilsson wrote:
Hej!
Varje gång jag kör igång datorn så ställer sig ljudnivån automatiskt på Mute på både Master och PCM. Jag tycker det känns lite fånigt att behöva ställa om det varje gång och undrar om nån vet hur man ställer det till rätta. Använder Gnome på Sarge.
- Andreas


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org

Reply to: