[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: FrågaOn 2005-05-09 13:30:52 +0200, gigli@swipnet.se wrote:

> Jag har många problem, men det mest överhängande är hur jag t ex
> skall kunna starta gedit som root, det grafiska användarsnittet kan
> inte startas som root. I ubuntu var det väldigt enkelt med sudo
> kommandot.

sudo finns i Debian också. Installera det med

  $ apt-get install sudo

Defaultinställningen är nog att ingen användare har rätt att köra
sudo, så du får börja med att lägga till lämpliga rättigheter för en
användare i sudos konfigurationsfil (läs manualen så att du förstår
vad du håller på med, och fråga mera om det behövs).

Som du nog redan upptäckt kan du med kommandot "su" göra dig till root
i ett terminalfönster. su ger däremot inte den nya användaren
rättigheter att öppna fönster. Det finns ett praktiskt program som
heter sux som fungerar precis som su plus att den nya användaren får
öppna fönster.

  $ apt-get install sux

Sen finns det tillfällen då du helt enkelt inte kan öppna fönster
(exempel: när du ska konfigurera sudo för första gången :-). Då kan du
prova nano, det är en mycket enkel editor som installeras som default.

-- 
Karl Hasselström, kha@treskal.com
      www.treskal.com/kalleReply to: