[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: FrågaOn 09/05/05, gigli@swipnet.se <gigli@swipnet.se> wrote:
> Jag har många problem, men det mest överhängande är hur jag t ex skall
> kunna starta gedit som root, det grafiska användarsnittet kan inte
> startas som root. I ubuntu var det väldigt enkelt med sudo kommandot.
> Jag har så svårt att använda de där konsol editorerna, jed t ex tycker
> jag om, men i debian tycks kommandona vara helt omkastade, jag kan inte
> ens spara en fil.

Jag brukar använda sudo i Debian. Jag tror att det räcker med att
installera sudo och lägga till sin användare i /etc/sudoers.Reply to: