[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SATA under 2.4.29?timebandit wrote:
> Har påkommit ett stort problem för mig...
> 
> Kör med Debian testing med kernel 2.4.29 och kör med Asus P4C800 Deluxe
> moderkort med 875P chipset och med Promise FastTrack 378 SATA RAID...
> 
> Jag hittar inte nånstans hur jag får mina SATA diskar att fungera. Som det
> är nu så finns dem inte ens...
> Om det är nån som kan hjälpa mig så blir jag väldigt tacksam!
> 
> 

Frågan är väl snarare om Promise-kortet stödjs i 2.4? Efter en snabb
koll verkar det snarare som det är 2.6 som gäller:

     libata's "sata_promise" driver (for tx2/tx4) or sata_sx4 (for sx4)
     provides beta-level support a/o 2004-02-25 (included in kernel 2.6.x).

http://linuxmafia.com/faq/Hardware/sata.html#promise

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: