[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Gnome 2.8Peter Karlsson wrote:
> Uppgraderade precis från Woody till nuvarande Sarge, och har stött på en 
> hel del problem i och med uppgraderingen till Gnome 2.8. Jag lyckas inte 
> helt få den att göra som jag vill...
> 
> 1. Finns det något sätt att använde ett Gnome 1.4-tema?

Jag vet inte riktigt vad GNOME 1.4 använder för teman, men det går
fortfarande att använda GTK 1.x-teman för GTK 1.x-program, även om det
säkert kräver lite pill.

Det här kanske kan peka dig i rätt riktning:
http://mail.gnome.org/archives/desktop-devel-list/2002-October/msg00223.html
 
> 2. gnome-terminal har tappat alla kommandon för att starta med specilla 
> färger, men fått profiler istället. Så, jag skapade profiler för de 
> olika färguppsättningarna jag använder (en färgkombination för varje 
> maskingrupp jag loggar in på). Problemet är bara att om jag lägger upp 
> en programstartare som gör
> 
>   gnome-terminal --window-with-profile="NAMN" --comand="KOMMANDO"
> 
> så får jag *två* terminalfönster, går det att lösa?

Konstigt, jag testade att göra något liknande och jag får bara upp en
terminal. Jag ser att du stavat "command" med bara ett "m" i exemplet
ovan, kan det vara felet?
 
> 3. Jag körde tidigare fonter av typen "7x14" i gnome-terminal. De verkar 
> inte gå att välja längre?

Det borde vara det här:
http://lists.debian.org/debian-user/2005/04/msg02842.html

Personligen föredrar jag Bitstream Vera Mono.

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: