[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: missbruk av dominerande ställningOn Sat, Apr 09, 2005 at 09:42:09AM +0200, gertk wrote:
[snip]
> 
> Men varför, varför går så många av våra instanser, 
> institutioner och myndigheter hand i hand med 
> denna förmodade dumhet ?
> Vad kan vi göra för att påverka  .. till det bättre ?
> 

Uppenbart måste väl vara att för just myndigheter är en dylik
begränsning olaglig? Att de ska kräva att man använder ett specifikt
operativsystem, en specifik webläsare eller någon annan specifik
programvara för att man ska kunna ta del av sina demokratiska
rättigheter måste vara lagstridigt.

Det går inte att göra en websida som är läsbar för exakt allt. Det finns
säkert någon buggig hemkodad webläsare som inte klarar nåt alls...
Däremot så måste man väl kunna kräva att websidor konstrueras enligt
w3c's standard? Om du sen inte har en webläsare som klarar av standarden
så känns det som om ansvaret lyfts över på användarens sida.

I övrigt så finns det standardiserade tekniker för att skapa en websida
som åtminstone är läsbar på olika interface, tex datorskärm, pda,
wapmobil, textbrowser... Håller med om att det helt enkelt bottnar i
lathet.

Ett första steg är väl att vi som bryr oss även tar oss ork att
"påminna" de som inte skapar websidor som är läsbara för alla? Jag har
(förmodligen inte själv, men ändå) lyckats påverka lite olika instanser.
Mycket tjat på tex Föreningssparbanken, och de tillåter numera Opera som
webläsare för sin internetbank.

När jag ändå är varm i fingrarna. Är det bara jag som blir frustrerad
över mail som skickas som endast html? Är det inte standard, eller är
det bara "netiquette" att mail skickas som text eller som text+html?

Information åt alla!
//IvarReply to: