[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Undring...Det är väl självklart att tacka för goda råd och avsatt tid ! Jag blev faktiskt rörd när jag tänkte på den energi du avsatt... Det är ju klart att jag ser " den banbrytande klientens" stora brister trots min novisstatus. Ideologiskt står vi på samma plattform men det måste ju funka praktiskt också ! Vad det här betyder vet jag ej: "Om det går att få den banbrytande klienten att lägga svaren på rätt plats i trådarna (så blir diskussionen lättare att följa; se arkiven[1]) och respektera min signatur och reply-to-rad är det toppen."
Jag ska försöka att testa ditt råd.
Roland
Den 2005-02-27 17:28:49 skrev Alex Nordstrom <alexander.nordstrom@tpg.com.au>:

On Sun, 27 Feb 2005 23:33, Roland Lilja wrote:
Tack för alla dina tankar och goda råd !

Ingen orsak.

Kort nu (mer sedan): Orsaken till att jag kom in på Opera var att
webbläsarna Mozilla Suite, Firefox och Netscape betedde sig underligt
på min PC.

Jag såg problembeskrivningen tidigare också. Som Christoffer Sawicki
skrev har det antagligen att göra med drivrutinerna till grafikkortet,
vilket antagligen inte skulle påverka webbläsaren under Linux. Under MS
Windows kan det hjälpa att installera den senaste versionen av lämplig
drivrutin direkt från korttillverkaren. Jag hörde ganska nyligen om ett
fall där drivrutiner som hämtats via MS Windows Update ställde till med
en del problem; dessa bör alltså undvikas.

--
Använder Operas banbrytande e-postklient: http://www.opera.com/m2/

Om det går att få den banbrytande klienten att lägga svaren på rätt
plats i trådarna (så blir diskussionen lättare att följa; se
arkiven[1]) och respektera min signatur och reply-to-rad är det toppen.

[1]
http://lists.debian.org/debian-user-swedish/2005/02/threads.html#00123
--
Använder Operas banbrytande e-postklient: http://www.opera.com/m2/Reply to: