[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Undring...On Thursday 24 February 2005 14:40, Henrik Enberg wrote:
> Det som kan ställa till det är väl Telias förhatliga webb-inloggning.
> Den funkade inte med lynx sist jag provade.

Det glömde jag helt bort. I vilket fall som helst, om Roland installerar 
Ubuntu har han Mozilla Firefox tillgänglig när han behöver komma åt internet.
 
On Thursday 24 February 2005 14:48, Patrik Olesen wrote:
> Om du inte använt Linux alls innan kan en live CD vara ett bra
> alternativ till att prova på lite.
> Fördelen med en live CD är att du slipper paritionera och installer ett
> nytt OS. När du sedan bestämt dig är det bara att installer linux på
> riktigt och få ett lite mer flexibelt system.
>
> En variant på en live CD kan du hitta på
> http://www.knoppix.org/

Även Ubuntu har en trevlig live-CD.

Till Roland: Abonnerar du på brevlistan debian-user-swedish? Om nej är det
en fördel att du skriver detta så att folk skickar en kopia på sina svar 
direkt till dig också.

*/ Christoffer Sawicki <qerub@home.se>Reply to: