[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problem med imap och maildirjag vill köra imap-clienten Thunderbird, jag körde 1.0 på lapptoppen, och med den funkar det inte som det ska.
plus att jag upptäkte att i 0.8 verkar det funka...

vad vill ni jag ska posta?

main.cf
-----/----

append_dot_mydomain = yes
alias_maps = hash:/etc/aliases
myorigin = /etc/mailname
mydestination = domän, localhost.localdomain, localhost
mynetworks = 127.0.0.0/8
home_mailbox = Maildir/
#mailbox_command = /usr/bin/maildrop
mailbox_command = procmail -a "$EXTENSION"
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
mydomain = dryg.se
myhostname = domän
relayhost =
relay_domains =
smtpd_sasl_local_domain = $myhostname
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
broken_sasl_auth_clients = yes
maps_rbl_domains =
 relays.ordb.org,
 bl.spamcop.net,
 sbl.spamhaus.org
maps_rbl_reject_code = 554
smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated,permit_mynetworks,reje
t_invalid_hostname,
 reject_non_fqdn_sender,
 reject_non_fqdn_recipient,
 reject_unknown_sender_domain,
 reject_unknown_recipient_domain,
 reject_unauth_pipelining,
 permit_mynetworks,
 reject_unauth_destination,
 reject_maps_rbl,
 check_relay_domains
inet_interfaces = all
smtpd_tls_auth_only = no
smtp_use_tls = yes
smtpd_use_tls = yes
smtp_tls_note_starttls_offer = yes
smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/ssl/smtpd.key
smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/ssl/smtpd.crt
smtpd_tls_CAfile = /etc/postfix/ssl/cacert.pem
smtpd_tls_loglevel = 1
smtpd_tls_received_header = yes
smtpd_tls_session_cache_timeout = 3600s
tls_random_source = dev:/dev/urandom
----\-----dock hamnar mailen i  /var/mail/ (ser jag nu när jag kikar...)
Där vill jag inte ha dom!


Dealing with failure is easy: work hard to improve.  Success is also
easy to handle: you've solved the wrong problem.  Work hard to
improve.Arvid Rosén wrote:

On Wed, February 16, 2005 2:14, Stefan Alfredsson said:
Lasse said:
Jag kör courier-imap-ssl+courier-imap +postfix och har problem med att
nya mail inte dyker upp i inkorgen.
någon som vet något om detta fenomen.

Vilken inkorg menar du?
Maildir-katalogens inkorg på servern eller i din epostläsare (t.ex.
thunderbird)?

/ArvidReply to: