[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: paketuppdateringar + tripwireOn Tue, Feb 08, 2005 at 12:54:16 +0100, kringla wrote:
> 
> Bara en liten notis "i marginalen":
> 
> Nu vet jag att manualerna går att läsa på nätet någonstans, 
> men eftersom jag inte installerat tripwire, kommer jag inte åt 
> manualen ifrån mitt system så bekvämt som vanligt.
> Man drar sig lite för att sitta o leta efter manualen på nätet.
>
> Kan vara bra att tänka på detta när man ber folk läsa i manualen ;)

Hej!

Kanske skulle ha förtydligat att jag svarade så för att jag inte mindes
exakt hur syntaxen ser ut och för närvarande inte sitter på ett system
med tripwire. Jag har dock jobbat med tripwire på flera företag och vet
att det är enkelt. Jag trodde du hade maunalsidan framför dig.

Du, och alla andra, kan hitta manualsidan för tw.config här[1] och
manualsidan för tripwire här[2]. I manualsidan för tw.config finns
exempel på hur du utesluter vissa kataloger.

Disclaimer: Jag har inte kontrollerat källan så noga, jag googlade bara
på tripwire manpage

 /Marcus

[1]
http://www.fifi.org/cgi-bin/man2html/usr/share/man/man5/tw.config.5.gz
[2]:
http://www.fifi.org/cgi-bin/man2html/usr/share/man/man8/tripwire.8.gz

-- 
Marcus Rejås      cellular: +46 70 266 7985       ,= ,-_-. =. 
Rejås Datakonsult   e-mail:  marcus@rejas.se       ((_/)o o(\_))
Måbärsvägen 16     web:   http://www.rejas.se     `-'(. .)`-' 
s-761 63 Norrtälje   gpg-key: http://www.rejas.se/rejas.asc  \_/ 

Attachment: pgp2X4hp6MdJ9.pgp
Description: PGP signature


Reply to: