[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: paketuppdateringar + tripwireBara en liten notis "i marginalen":

Nu vet jag att manualerna går att läsa på nätet någonstans, 
men eftersom jag inte installerat tripwire, kommer jag inte åt 
manualen ifrån mitt system så bekvämt som vanligt.
Man drar sig lite för att sitta o leta efter manualen på nätet.

Kan vara bra att tänka på detta när man ber folk läsa i manualen ;)

> tripwire. Läs manualsidan.
> Reply to: