[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SSH-klient grafiskJag måste ha missat något grundläggande. Får man inte en grafisk
ssh-klient om man startar en terminal i X och kör ssh i den?

tis 2004-12-21 klockan 17.43 skrev Johan Björklund:
> On Tue, Dec 21, 2004 at 17:37 CET, 
> 	 Mackan <many@unx.se> wrote:
> > Eftersom du inte skriver till vilket OS du söker en SSH-klient så
> > förutsätter jag att den ska köras i Windows. I så fall finns bara ett
> > alternativ (enligt mig!):
> > 
> > http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
> 
> Putty finns även paketerad unstable. 
> 
> apt-get install putty
> 
> mvh
> -- 
> +-----------------------------------------------------------+
> | Johan Björklund <the@whero.net> http://whero.net/         |
> |  PGP = 813B 014F C0FA B56C FA70  31DC 1C11 3A20 B02B C881 |
> +-----------------------------------------------------------+
> | "Linux: the operating system with a CLUE...
> | Command Line User Environment".
> | (seen in a posting in comp.software.testing)
> +-------------------------------- ------ ----- ---- --- -- -
-- 
Vincent Lönngren <vincent.lonngren.759@student.lu.se>Reply to: