[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SSH-klient grafiskOn Tue, Dec 21, 2004 at 17:37 CET, 
	 Mackan <many@unx.se> wrote:
> Eftersom du inte skriver till vilket OS du söker en SSH-klient så
> förutsätter jag att den ska köras i Windows. I så fall finns bara ett
> alternativ (enligt mig!):
> 
> http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html

Putty finns även paketerad unstable. 

apt-get install putty

mvh
-- 
+-----------------------------------------------------------+
| Johan Björklund <the@whero.net> http://whero.net/         |
|  PGP = 813B 014F C0FA B56C FA70  31DC 1C11 3A20 B02B C881 |
+-----------------------------------------------------------+
| "Linux: the operating system with a CLUE...
| Command Line User Environment".
| (seen in a posting in comp.software.testing)
+-------------------------------- ------ ----- ---- --- -- -Reply to: