[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Behöver hjälp med en Konica KD-420ZOn Thu, 2004-09-09 at 19:17, Christian wrote:
[snip]
> > > rage:/dev# mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/camera/
> > > mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda1,
> > >        or too many mounted file systems
> > 
> > Jag skulle gissa pa att du ska anvanda msdos istallet for vfat. Det gor
> > jag med min Konica KD-400Z iaf :) 
> > 
> Hur använder jag msdos då? mount -t msdos /dev/sda1 /mnt/camera ?

exakt. fungerar det? eller ar det nagot annat fel tro, om det ar det sa
skicka med lite mer info, typ output fran dmesg.

[snip]

-- 
Daniel Mollberg
5ton AB
daniel@5ton.se
0702 251243
018 4186096
gpg --recv-keys 9C031B1D

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: