[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: InstallationsfrågaJanne Gustafsson:
> När man installerar Woody (3.0) besvarar man ett antal frågor under installationens gång, tex partitionsinfo, hostname, nätverksinfo m.m.
> 
> Sparas den infon någonstans, så att man kan göra en ny installation på samma maskin utan att behöva svara på alla frågor? I 3.1 med nya debian-installer sparas tydligen denna info i /var/log/debian-installer/cdebconf, men jag är tvungen att använda den gamla 3.0 installationen.
> 
> Hur kan man enklast konfigurera en automatisk (ej interaktiv) installation på en och samma maskintyp (exakt samma HW arkitektur)?

Om du har likadan hårdvara verkar det ganska onödigt att göra om
installationen. Kör ett kloningsverktyg i stället som t.ex. Partition
Image. Eller tar:a ihop hela systemet, partitionera målmaskinen och
packa upp det där. Det finns också ett system som heter FAI som kan
vara användbart.

-- 
PelleReply to: