[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: InstallationsfrågaJanne Gustafsson wrote:

Hej!

När man installerar Woody (3.0) besvarar man ett antal frågor under installationens gång, tex partitionsinfo, hostname, nätverksinfo m.m.

Sparas den infon någonstans, så att man kan göra en ny installation på samma maskin utan att behöva svara på alla frågor? I 3.1 med nya debian-installer sparas tydligen denna info i /var/log/debian-installer/cdebconf, men jag är tvungen att använda den gamla 3.0 installationen.

Hur kan man enklast konfigurera en automatisk (ej interaktiv) installation på en och samma maskintyp (exakt samma HW arkitektur)?

Tack på förhand!

/ Janne

Jag gillar nedanstående som sparar tid för mig:

# dpkg --get-selections | ssh <nya maskinen> dpkg --set-selections \; apt-get dselect-upgrade

Den nya maskinen måste dock vara grundinstallerad, men du kan avbryta installationen efter hostname etc men före task-select.--
Hälsningar,
--
....''`. Anders Wallenquist, anders.wallenquist@kreawit.se
..:.:' : 013-35 29 50 0709 - 565 160
..`..`'. http://www.kreawit.se
....`--. http://www.rfa.se

begin:vcard
fn:Anders Wallenquist
n:Wallenquist;Anders
org:Kreawit
adr;quoted-printable:;;Furugatan 4b;Link=C3=B6ping;;582 45;sweden
email;internet:anders.wallenquist@kreawit.se
title:Senior consultant
tel;work:013-352950
tel;home:013-127383
tel;cell:0709-565 160
x-mozilla-html:FALSE
url:http://www.kreawit.se
version:2.1
end:vcard


Reply to: