[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: kernel 2.6Sandor Suta wrote / skrev:
Hej!
Jag har provat på att installera senaste kärnan 2.6.8.1 enligt anvisningar i
datormagazin nr 13 2003 och nr 7 2004.

Efter att jag startat om systemet med den nya kärnan fick jag
felmeddelandet:
kernel panic: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(3,1)

Vet inte vad detta betyder, men något är fel.
Förmodligen är inte heller artikeln i DMZ anpassad för Debian.

Datorn jag har är en ASUS P2B-LS (PII 450) med CDROM och en stor disk
(seagate 40GB ) som inte stöds av bios men däremot har den en mjukvara
installerad DDO från ONTRACK Data International. Kan detta vara något som
spökar?


Ja, troligen har du problem men OnTrack DM. Enligt avsnittet 8.2 "DM6:DDO" i "Large Disk HOWTO" [1] så är sektorerna på den första disken med OnTrack DiskManager skiftade med 63 sektorer.

Du kan göra denna skiftning i Linux 2.6.x med följande kommando till linuxkärnan [2]:

   hda=remap63

Detta under förutsättning att hårddisken är master på den första ide-kontrollen. Slaven kallas hdb osv.

Kommandot lägger du till som parameter till kärnan i din bootladdare, t.ex. lilo eller grub.

[1]http://www.linux.com/howtos/Large-Disk-HOWTO-8.shtml
[2]http://cvs.berlios.de/cgi-bin/viewcvs.cgi/*checkout*/tuxap/kernel26/Documentation/ide.txt?rev=HEAD&content-type=text/plain

/MikaelReply to: