[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: kernel 2.6Hej!
Och Tack för ditt svar, du träffade problemet mitt i prick.
Det verkar som om 2.6 inte klarar av att identifiera Disk-Managern DDO
till skillnad från den tidigare kerneln 2.4, stämmer det?

Eller kan det vara så att jag missat en viktig parameter vid konfigureringen
av kärnan 2.6? Man har väl inte tagit bort det stödet ur kärnan 2.6 som
känner igen allehanda Disk Managers?

Eller kräver DM filsystemet MSDOS? för jag har nämligen tagit bort det
stödet ur kärnan vilket jag även gjort i 2.4, men där funkar det utan
parametern hda=remap63, så det kan väl ändå inte vara det?

Nu har jag i varje fall fått systemet att boota med en massa felmeddelanden
som jag säkert fixar på egen hand.
Tack änn en gång.
Sandor


-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mikael Magnusson [mailto:mikma@users.sourceforge.net]
Skickat: den 21 augusti 2004 14:59
Till: debian-user-swedish@lists.debian.org
Ämne: Re: kernel 2.6


Sandor Suta wrote / skrev:
> Hej!
> Jag har provat på att installera senaste kärnan 2.6.8.1 enligt anvisningar
i
> datormagazin nr 13 2003 och nr 7 2004.
>
> Efter att jag startat om systemet med den nya kärnan fick jag
> felmeddelandet:
> kernel panic: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(3,1)
>
> Vet inte vad detta betyder, men något är fel.
> Förmodligen är inte heller artikeln i DMZ anpassad för Debian.
>
> Datorn jag har är en ASUS P2B-LS (PII 450) med CDROM och en stor disk
> (seagate 40GB ) som inte stöds av bios men däremot har den en mjukvara
> installerad DDO från ONTRACK Data International. Kan detta vara något som
> spökar?
>

Ja, troligen har du problem men OnTrack DM. Enligt avsnittet 8.2
"DM6:DDO" i "Large Disk HOWTO" [1] så är sektorerna på den första disken
med OnTrack DiskManager skiftade med 63 sektorer.

Du kan göra denna skiftning i Linux 2.6.x med följande kommando till
linuxkärnan [2]:

    hda=remap63

Detta under förutsättning att hårddisken är master på den första
ide-kontrollen. Slaven kallas hdb osv.

Kommandot lägger du till som parameter till kärnan i din bootladdare,
t.ex. lilo eller grub.

[1]http://www.linux.com/howtos/Large-Disk-HOWTO-8.shtml
[2]http://cvs.berlios.de/cgi-bin/viewcvs.cgi/*checkout*/tuxap/kernel26/Docum
entation/ide.txt?rev=HEAD&content-type=text/plain

/Mikael


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Reply to: