[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fjärrstyrning?Carl-Fredrik Enell:

> Jag tror VNC är att rekommendera framför xdm-inloggning eftersom den
> komprimerar förbindelsen och kan köras via SSH. 

Det beror på vad man vill åstadkomma. För en lokal inloggning på ett
intranät föredrar jag nog en xdm-inloggning. VNC tyckte jag var
krångligare att få igång, men det var säkert jag som gjorde något
knasigt :-)


-- 
\\//
Peter - http://www.softwolves.pp.se/
  I do not read or respond to mail with HTML attachments.

Reply to: