[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Fjärrstyrning?Vilken/VIlka program är rekommenderat att använda för att fjärrstyra linuxburken från en Windows burk i nätverket? Nu tänkte jag mig inte SSH/Telnet då jag vill fjärrstyra hela x med funktioner etc...

//tbReply to: