[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fjärrstyrning?On Tue, 10 Aug 2004 16:00:28 +0200
timebandit <timebandit@dzn.mine.nu> wrote:

> Vilken/VIlka program är rekommenderat att använda för att fjärrstyra 
> linuxburken från en Windows burk i nätverket? Nu tänkte jag mig inte 
> SSH/Telnet då jag vill fjärrstyra hela x med funktioner etc...
> 
> //tb
> 

Svaret blir ändå ssh, vet inte om det fungerar genom putty dock. Bara att testa. ssh -X host program

Hälsningar
-- 
Christian   .-.  Bjälevik
Jabber.org  /v\   nafallo
ICQ UIN   // \\  60036598
Linux User /(  )\ [344682]
GPG Key ID  ^^-^^  19282112
    Key fingerprint
  D484 6D39 1C57 AC55 4547
  9884 0B1C 09B3 1928 2112Reply to: