[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fjärrstyrning?timebandit:

> Vilken/VIlka program är rekommenderat att använda för att fjärrstyra
> linuxburken från en Windows burk i nätverket? 

Jag brukar ställa in gdm (eller motsvarande) till att ta emot
X-inloggningar utifrån och installera Cygwin med dess XFree86-port på
Windowsmaskinerna.

-- 
\\//
Peter - http://www.softwolves.pp.se/
  I do not read or respond to mail with HTML attachments.

Reply to: