[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

OT? Rekommendation för fotogalleriprogram?Jag har för min del använt PHP-skript för att enklare underhålla mina
fotogallerier. PHP finns ju färdigt paketerat i debian och funkar fint
med apache. Det finns gott om exempel på färdiga PHP-skript att hämta hem.

Jag har skrivit ihop egna enkla skript både för mina egna webbsidor
http://kyla.kiruna.se/~fredrik/ samt för Kiruna fotoklubb på
http://kirunafotoklubb.kiruna.se/medl_bilder/ 
(det senare skriptet går helt enkelt ut på att man lägger bildfilerna
i ett underbibliotek för varje fotograf och till varje bildfil xyz.jpeg
också skapar en textfil xyz.txt med rubriken till bilden. Sorteringen
blir förstås i filnamnsordning.)

En lite mer avancerad variant av PHP-galleri finns på Johan
Arvelius hemsida, titta på http://www.is.kiruna.se/~arvelius/

Hälsningar
Carl-Fredrik
-- 
----------------------------------------
Carl-Fredrik Enell (SM2YHP / OH9GNX)

Kaanaanmaantie 6B
FIN-99600 Sodankylä
Finland
----------------------------------------
URL:	http://www.is.kiruna.se/~fredrik
Alias:	http://cfenell.doesntexist.org
Arbete: http://www.sgo.fi
========================================

pub  1024D/E3930C6C 2002-01-29 Carl-Fredrik Enell, IS (Carl-Fredrik Enell, privat) <fredrik@kyla.kiruna.se>
     Key fingerprint = 6D46 6879 5826 0219 08FC  0F5E 97FD 06D6 E393 0C6CReply to: