[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: OT? Rekommendation för fotogalleriprogram? 
Tja,

Jag skulle rekomendera detta färdiga skript som är mycket enkel att använda
och att administrera åxå.
http://gallery.sourceforge.net/

Finns färdiga för att använda olika språk.
Jag använder detta på denna länk
 http://www.it-shop.com/gallery/

Där jag har två album, som är synliga för vemsom helst, men om man loggar in
så dyker det upp flera album.
Har lagt in Engelska , Svenska och danska språkmodulen

//Togge


-----Ursprungligt meddelande-----
Från: carlfredrik.enell@pp.inet.fi [mailto:carlfredrik.enell@pp.inet.fi] För
Carl-Fredrik Enell
Skickat: den 4 augusti 2004 17:09
Till: debian-user-swedish@lists.debian.org
Ämne: OT? Rekommendation för fotogalleriprogram?

Jag har för min del använt PHP-skript för att enklare underhålla mina
fotogallerier. PHP finns ju färdigt paketerat i debian och funkar fint
med apache. Det finns gott om exempel på färdiga PHP-skript att hämta hem.

Jag har skrivit ihop egna enkla skript både för mina egna webbsidor
http://kyla.kiruna.se/~fredrik/ samt för Kiruna fotoklubb på
http://kirunafotoklubb.kiruna.se/medl_bilder/ 
(det senare skriptet går helt enkelt ut på att man lägger bildfilerna
i ett underbibliotek för varje fotograf och till varje bildfil xyz.jpeg
också skapar en textfil xyz.txt med rubriken till bilden. Sorteringen
blir förstås i filnamnsordning.)

En lite mer avancerad variant av PHP-galleri finns på Johan
Arvelius hemsida, titta på http://www.is.kiruna.se/~arvelius/

Hälsningar
Carl-Fredrik
-- 
----------------------------------------
Carl-Fredrik Enell (SM2YHP / OH9GNX)

Kaanaanmaantie 6B
FIN-99600 Sodankylä
Finland
----------------------------------------
URL:	http://www.is.kiruna.se/~fredrik
Alias:	http://cfenell.doesntexist.org
Arbete: http://www.sgo.fi
========================================

pub  1024D/E3930C6C 2002-01-29 Carl-Fredrik Enell, IS (Carl-Fredrik Enell,
privat) <fredrik@kyla.kiruna.se>
     Key fingerprint = 6D46 6879 5826 0219 08FC  0F5E 97FD 06D6 E393 0C6C


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Reply to: