[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OT? Rekommendation för fotogalleriprogram?Hej,

Kolla in 'zgal' på:

	http://zgal.sourceforge.net/

Har själv använt det för några mindre serier med bilder. Mycket praktiskt.

/Michael

---------------------------------------------------------------------------
Michael Olberg           | e-mail: olberg@oso.chalmers.se
Onsala Space Observatory | tel: +46-31-7725507 (work) +46-300-10778 (home)
S-43992 Onsala, SWEDEN   | fax: +46-31-7725590
-------------------- This quote left blank intentionally ------------------

On Thu, 22 Jul 2004 era+debian@iki.fi wrote:

> Jag har en drös med jpeggar som jag har sugit ner från kameran och
> sparat enligt datum då jag flyttat över dem från kameran, alltså en
> katalog per sats. Filerna heter tråkiga saker som 000345.jpg och det
> vore nyttigt att få lite mera struktur på samlingen.
>
> ...
>
> /* era */
>
> --
> formail -s procmail <http://www.iki.fi/era/spam/ >http://www.euro.cauce.org/
> cat | more | cat<http://www.iki.fi/era/unix/award.html>http://www.debian.org/
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>Reply to: