[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GRUB + SATA +IDEOn Sat, 31 Jul 2004, kringla wrote:

> Jag gjorde en lite halvful sak bara för att testa om det gick.
> Jag drog ur SATA-kabeln, startade datorn och slog på RAID-stödet i BIOS.
> Nu dök GRUB upp, då pluggade jag i SATA-kabeln och drog igång Linux.

Hmm, va? Kan man stoppa i en SATA-kabel _efter_ att man startat datorn?
Kan alla SATA-interface klara detta? Det vore ju smidigt att helt enkelt
kunna byta en slave-hd utan att behöva starta om datorn emellan.

-- 
Regards,

Tommy - http://www.geocities.com/todu5811/autosignature?1995
RFC2440 fingerprint: 4445 BB5E AE67 A0C9 7B25  5715 F938 88CB 7A10 2364Reply to: