[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem med att rippa cd-skivorOn Sun, 27 Jun 2004 16:31:36 +0200 Niklas Höglund
<niklas.hoglund@telia.com> wrote:

> lör 2004-06-26 klockan 14.06 skrev Mattias Östergren:
> > Är det någon här som lyckas rippa skivor utan problem i sid med kernel
> > 2.6?
> > Jag känner till bug #246861, men även cdda2wav har börjat krångla nu.
> 
> Jag brukar rippa skivor utan problem med sound-juicer under kärnan i
> kernel-image-2.6 (2.6.6-k7). Jag rippar sällan mer än ett par skivor i
> taget, dock, så buggen kanske inte påverkar mig.

"rmmod ide-cd && modprobe ide-scsi" löste problemet, om än på vad som
känns som ett tillbakagående sätt.

/MattiasReply to: