[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Svar på problem med ALSAOn Wed, Jun 16, 2004 at 16:41 +0200, Henrik Edberg wrote:
> Fattar inte varför de måste gör allt så svårt. 
> Borde det inte vara vanligare att man vill ha ljudvolymen på när man har 
> installerat ALSA

Det är en försiktighetsåtgärd så vitt jag förstår. Om volymen är för
hög kan det i vissa fall skada ljudutrustning.

> och att man vill spara inställningarna mellan 
> omstarter?

Så vitt jag kan se så sparar init-skriptet /etc/init.d/alsa i sid
mixer-inställningarna vid omstart/avstängning och laddar dem vid
uppstart. Nu kör jag inte ALSA själv och vet inte om det fungerar i
praktiken men det *borde* fungera och om det inte gör det så är det en
bugg som förhoppningsvis är rapporterad.

-- 
PelleReply to: