[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: spam och denna listaharald meyer:

> vill gaerna laesa listan, och bli av med spammet, men vet inte hur?

Du kan vara värt att testa att läsa via Gmanes nntp-gränssnitt och
använda en "krypterad" e-postadress. http://www.gmane.org/

-- 
\\//
Peter - http://www.softwolves.pp.se/
  I do not read or respond to mail with HTML attachments.

Reply to: