[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: spam och denna listalasse <lasse@st0kk.com> writes:

> Jag läser denna lista frekvent, men störs av att det kommer massor med
> spam till den address som jag har registrerat till listan.

Man kan misstänka att debians mail-arkiv är rätt populära bland spammare
som vill hitta nya färska addresser. 

> Hade förut en home.se address som drabbades av samma fenomen, dvs att
> den bidde chokad av spam. Är jag den ända som drabbas av detta?

Är inte spammen är addresserade till debian-user-swedish? Det väller in
spam på alla debianlistor.  Jag får väldigt mycket mer via debians
servrar, än direkt till mig själv.Reply to: