[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

spam och denna listaTjena

Jag läser denna lista frekvent, men störs av att det kommer massor med spam till den address som jag har registrerat till listan. Hade förut en home.se address som drabbades av samma fenomen, dvs att den bidde chokad av spam. Är jag den ända som drabbas av detta? Obs jag är bara med på denna lista och jag har inga vänner... som mailar mig på denna address.

/LasseReply to: