[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: localesOn Tue, Apr 27, 2004 at 16:08 +0200, Per Olofsson wrote:
> On Tue, Apr 27, 2004 at 15:43 +0800, Alexander Nordström wrote:
> > Jag har också problem med locales efter senaste uppdateringen (unstable).
> > 
> > Generating locales...
> >  af_ZA.ISO-8859-1... done
> > <100% CPU medans en hel radda genereras, däribland>
> >  en_US.ISO-8859-1... done
> >  en_US.UTF-8... done
> > <och så vidare fram till>
> >  pt_PT.ISO-8859-1... done
> >  ro_RO.ISO-8859-2...LC_ADDRESS: `country_ab3' value does not match 
> > `country_num                            ' value
> > dpkg: error processing locales (--configure):
> > subprocess post-installation script returned error exit status 1
> > 
> > Detta gjorde att sv_SE försvann (eftersom den alfabetiskt kommer längre ner på 
> > listan), så jag kör en_US tills vidare, men locales är som synes fortfarande 
> > inte färdigkonfigurerat. Bugg eller PEBCAK?
> 
> Varför genererar du så många för? Ändra i /etc/locale.gen så att bara
> de du behöver genereras och kör locale-gen, eller kör dpkg-reconfigure
> locales.

Förresten så såg jag nu följande på debian-boot:

"The locales package in SID is broken due to a mistake in
ro_RO. Locale generation is broken leading to a disaster."

Så där har vi förklaringen. Det är bugg #245657. Vänta några dagar och
försök igen.

-- 
PelleReply to: