[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Är det sant att Linux inte stöder AGP 8X!?On Fri, 26 Mar 2004 [11:35],
  Bjorn Johansson (bjorn.johansson@4a-consulting.com) wrote:

> Hej!
> 
> Jag skrev ett inlägg på Debian User om varför inte AGP 8X stöds av Xfree86. 
> En person påstod att det ska funka med en 2.6 kärna. Jag kör 2.6.2 och jag 
> får invalid mode när jag specifierar AGP ="8" i XF86Config-4 tillsamms med 
> Xfree86 4.4(!) En annan person påstod att det inte funkade för honom heller, 
> han hade också AGP 8X(tillsammans med ett GeforceFX).

Linux 2.5.högt och 2.6.x ska stödja AGP 8X, och så gör också Xfree86 4.3
samt 4.4. Om Debians binärer stödjer det vet jag dock inte. Kan vara
värt att kolla upp.

> Någon som vet något om detta? Jag vet med 100% säkerhet att min hårdvara 
> stöder AGP 8X, så däri ligger inte problemet.

Bara för hårdvaran klarar det så betyder det inte att det finns
mjukvarestöd för all hårdvara. Vad har du för kort till att börja med?
Och vad säger Xfreeloggarna?


/d

-- 
... david röhr       |   o_
.. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
. qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
    www.qbranch.se    /          
               `Reply to: