[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: PCMCIA/WLAN-problemPer Olofsson wrote:

cardinfo rapportrerar:
1) LA4111 Spectrum24 wireless IO xxx IRQ 5 DEV eth1
2) NetGear MA401RA 11Mbps 802.11 WLAN Card, IO/IRQ/DEV tomma
3) (Cnet:) Unsupported card


Det vore bra om du kunde ge lite utförligare uppgifter:

* Vad säger cardmgr och kärnan i loggen? (/var/log/messages)
inga spår i /var/log/messages

syslog var instessantare:
root@anders:/lib/modules# tail -f /var/log/syslog
Mar 24 19:06:28 anders kernel: eth1: no IPv6 routers present
Mar 24 19:06:55 anders kernel: orinoco_lock() called with hw_unavailable (dev=d8ec1000) Mar 24 19:06:55 anders kernel: orinoco_lock() called with hw_unavailable (dev=d8ec1000)
Mar 24 19:06:55 anders cardmgr[630]: executing: './network stop eth1'
Mar 24 19:07:01 anders cardmgr[630]: socket 0: NETGEAR MA401RA 11Mbps 802.11 WLAN Card
Mar 24 19:07:01 anders cardmgr[630]: executing: 'modprobe prism2_cs'
Mar 24 19:07:01 anders cardmgr[630]: + FATAL: Module prism2_cs not found.
Mar 24 19:07:01 anders cardmgr[630]: modprobe exited with status 1
Mar 24 19:07:01 anders cardmgr[630]: module /lib/modules/2.6.4/pcmcia/prism2_cs.o not available Mar 24 19:07:01 anders cardmgr[630]: bind 'prism2_cs' to socket 0 failed: Invalid argument

Det konstiga är att det inte finns någon /lib/modules/2.4.21-xfs/pcmcia/prism2_cs.o - och det var med den kerneln det fungerade tills jag gjorde dist-upgrade.

* Vilken typ av kort handlar det om? Cardbus eller 16-bitarskort? Jag
vet att Netgear-kortet är 16-bitars (jag har just ett sånt själv) men
hur är det med Spectrum-kortet?
Skulle tro att det är 16-bitars rakt över, de saknar den där knottriga listen ovanför PCMCIA-kontakten allihop (om det är så man ser vilken typ kort det är)

* Vilken version av paketet pcmcia-cs har du?

ii pcmcia-cs 3.2.5-2.4 PCMCIA Card Services for Linux

* Kan du se nätverks-interfacet om du gör ifconfig -a?
eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 00:A0:F8:8F:E4:27
     inet addr:192.168.1.102 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::2a0:f8ff:fe8f:e427/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:3 errors:1 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:336 (336.0 b) TX bytes:652 (652.0 b)
     Interrupt:5 Base address:0x180
(Spectrum-kortet, annars inget)

Angående Cnet-kortet: vad är det för typ av kort? Vet du om det finns
någon modul som stöder den? I så fall skulle den kunna läggas till i
/etc/pcmcia/config i pcmcia-cs-paketet.
Jag trodde ursprungligen att Cnet och Spectrum-korten var prism2-kort och att Netgear-kortet var orinoco, men både Netgear och Spectrum fungerade med orinoco-modulen laddad. Nu ser det ut som om Netgear är ett prism2-kot enligt loggen och eftersom Spectrum fungerar så är det nog orinoco...

/etc/pcmcia/config:

card "Netgear MA401RA Wireless Adapter"
 version "NETGEAR MA401RA Wireless PC", "Card"
 bind "orinoco_cs"

card "LA4111 Spectrum24 Wireless LAN PC Card"
 version "Symbol Technologies"
 bind "orinoco_cs"
Cnet-kortet hittar jag inte i filen och eftersom cardinfo inte berättar vad kortet heter internt så misstänker jag att det är det lite trickigt att skapa ett eget entry i filen?

En diff före/efter dist-upgraden på /etc/pcmcia/config:
aw@anders:~$ diff /etc/pcmcia/config /mnt/hda6/etc/pcmcia/config
221,224d220
< card "Billionton CFLA 10Base-Ethernet"
<  version "CF", "10Base-Ethernet"
<  bind "pcnet_cs"
<
1042,1046d1037
<  version "PCMCIA", "FastEthernet", "V", "1.0"
<  manfid 0x021b, 0x0202
<  bind "pcnet_cs"
<
< card "Asix AX88190 Fast Ethernet"
1138,1146d1128
< card "ARtem Onair Version 1.0"
<  #version "ARtem", "Onair", "Version 1.0"
<  manfid 0x0268, 0x0001
<  bind "orinoco_cs"
<
< card "ASUS SpaceLink WL-100"
<  manfid 0x02aa, 0x0002
<  bind "orinoco_cs"
<
1330,1333d1311
< card "Conceptronic CON11Cpro"
<  manfid 0xc250, 0x0002
<  bind "orinoco_cs"
<
2008,2011d1985
< card "ATronics PCMCIA-IDE-CDROM/HDD"
<  manfid 0x2080, 0x0001
<  bind "ide-cs"
<


--
Hälsningar,
- --
~ .''`. Anders Wallenquist, anders.wallenquist@kreawit.se
~ : :' : 0709 - 565 160 ~ `. `' http://www.kreawit.se ~ `-- http://www.rfa.se
begin:vcard
fn:Anders Wallenquist
n:Wallenquist;Anders
org:Kreawit
adr;quoted-printable:;;Furugatan 4b;Link=C3=B6ping;;582 45;sweden
email;internet:anders.wallenquist@kreawit.se
title:Senior consultant
tel;work:013-352950
tel;home:013-127383
tel;cell:0709-565 160
x-mozilla-html:FALSE
url:http://www.kreawit.se
version:2.1
end:vcard


Reply to: