[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: gcc 3.3 och moduler till kärnan
Kolla i dokumentationen till 2.6-kärnan om de rekommenderar att man
använder gcc 3.3. Så sent som i 2.4.22-kärnan så avrådde de ifrån att
använda något annat än gcc 2.95 eftersom gcc >= 3 var för dåligt
testat tillsammans med kärnan.

/PelleSjälva kompileringen går jättebra. Men i dokumentationen till kärnan står det:
-----------------------------------------------------
You may use gcc 3.0.x instead if you wish, although it may cause problems. Later versions of gcc have not received much testing for Linux kernel compilation, and there are almost certainly bugs (mainly, but not exclusively, in the kernel) that will need to be fixed in order to use these compilers.
-----------------------------------------------------
Så jag börjar bli lite tveksam. Lite dumt att gcc länkas till gcc3.3 vid installation, jag hade hellre fått välja vilken jag vill köra i någon dialog. Får väl tyvär gå tillbaka till 2.95 om ingen kan ge mig en lösning.Reply to: