[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: gcc 3.3 och moduler till kärnanOn Sat, Feb 28, 2004 at 12:08:24PM +0100, kringla wrote:
> Jag kompilerade om min kärna efter att ha uppgraderat till gcc 3.3, men 
> nu vill inte modulerna laddas längre.

Kolla i dokumentationen till 2.6-kärnan om de rekommenderar att man
använder gcc 3.3. Så sent som i 2.4.22-kärnan så avrådde de ifrån att
använda något annat än gcc 2.95 eftersom gcc >= 3 var för dåligt
testat tillsammans med kärnan.

/PelleReply to: