[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

dhclient funkar inte med 2.6dhclient rapporterar att det är unknown kernel version.
Jag kör kernel 2.6.2. Finns det någon version av dhclient
som ska funka med 2.6.x kärnor någonstans?

Björn JohanssonReply to: