[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: dhclient funkar inte med 2.6On Mon, 23 Feb 2004 13:54:02 +0100, Bjorn Johansson
<bjorn.johansson@4a-consulting.com> posted to debian-user-swedish:
 > dhclient rapporterar att det är unknown kernel version.
 > Jag kör kernel 2.6.2. Finns det någon version av dhclient
 > som ska funka med 2.6.x kärnor någonstans?

Kolla <http://bugs.debian.org/224354>, innehåller en enkel patch.

/* era */

-- 
formail -s procmail <http://www.iki.fi/era/spam/ >http://www.euro.cauce.org/
cat | more | cat<http://www.iki.fi/era/unix/award.html>http://www.debian.org/Reply to: