[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [OT] Verktyg för att skapaMikael Bergman:

> Jag hade tänkt mig att skriva ett par enkla shellscript som ska samla
> statistik över min mail.

[...]

Jag fick många tips som alla verkar klara biffen.

chart    http://quimby.gnus.org/circus/chart/chart-manual.php
gnuplot  http://www.gnuplot.info/
JpGraph  http://www.aditus.nu/jpgraph/
ploticus http://ploticus.sourceforge.net/

Flera av ovanstående använder GD som också går att använda direkt
(http://www.boutell.com/gd/).

-- 
Mikael Bergman <mb@abc.se>Reply to: