[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Exim4On 2004-02-10 22:06, Jonas Jacobsson wrote:

> 1. Det tar en jäkla tid när man connectar mot min
> server tills man får identitetssträngen och kan börja
> smtp-förhandlingen. Har provat att kommentera bort
> reverse lookup och identd lookup utan någon skillnad.

Kommenterat bort? För att bli av med ident måste du sätta:
rfc1413_query_timeout = 0s

> 2. Mina brev till hotmailmottagare dyker aldrig upp
> hos mottagarna. Enligt eximloggen så ser allt bra ut
> och mailet levereras utan problem, men mottagaren får
> aldrig något mail i sin inbox.

Många har börjat blocka dialups och DSL-adressblock för att minska
mängden spam, kanske även hotmail? Har du möjlighet att relaya via en
mailserver på en fast adress kanske det hjälper.
(Skicka mig en hotmail-adress offlist så kan jag testa från min burk om
du vill)

/RichardReply to: