[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Secure Digital-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Anders Wallenquist wrote:
| Men då får certifikatfilen inte vara
| läsbar för resten av världen). Hur tar jag bort läsrättigheterna, sudo
| chmod og-r id_dsa eller sudo chmod 400 id_dsa tar inte.

Har du testat att ge fmask, umask och dmask värden när du mountar själva
disken? (ex: mount -o fmask=077 /dev/sda1 /mnt/point)

- --
~ .''`. Torbjörn Svensson, azoff (at) se (dot) linux (dot) org
: :' : 7EB9 2DC5 61AE DAB5 7099  BAC6 798E E39A DBDB 0CFD
`. `'  http://azoff.homeip.net:8080/ | http://azoff.tty0.org
~  `--  http://www.se.linux.org/
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.4 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Thunderbird - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFAKP0SeY7jmtvbDP0RAo15AJ9H9Qm+maYLVLj+Hzcd+CfnHNV9KQCfaaOn
Ils4JiVghvJQWviER/G/eeg=
=xTxp
-----END PGP SIGNATURE-----Reply to: