[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sprakgalenskaper > I de svar som kom till listan ang. Alexanders fråga såg det bra ut,
 > men hans ursprungliga mail innehöll 6 ovanliga tecken i st.f. åäö när
 > jag läste texten i mitt email-programm.

Nej, det gjorde det inte, det var ditt email-program som inte begrep UTF-8 :-)
Mailet var korrekt MIME-deklarerat. Tyvärr var det dessutom QP-krypterat, men
dock tekniskt korrekt.

Men tecknen var i ordningen åöä i stället för åäö, kanske det var det som var
hans problem? Någon annan avvikelse hittade jag inte.

Nån som vet?

För övrigt anser jag att QP bör förstöras.

/tg
Reply to: