[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Fula typsnitt i Mozilla 1.6Efter uppdatering till Mozilla 1.6 så tappade jag de snygga typsnitten och rullning i höjdled med mushjulet (höger kant på musplattan). I Mozilla är numera typsnitten kantiga och fula.

Andra applikationer accepterar både typsnitt och musinstruktioner. Firebird har typsnitten men inte musstödet.

Har pillat på alla inställningar jag hittar i Edit/Preferenses. Har installerat om typsnitten och kikat i XFree86-loggen
och .xsession-error.

/Anders W
Reply to: