[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Problem med Matrox G200Hej!

Jag har installerat Debian på en äldre Compaq Deskpro, P3 500, 256 MB, 10GB, Matrox G200.

När installationen är klar och jag försöker starta om så vill inte gdm starta. Jag är ganska
färsk på Linux och hoppas att ni kan hjälpa mig. Jag bifogar XF86COnfig-4 samt 2 logfiler.

Behöver ni mer information för att hjälpa? Säg till isåfall (kom ihåg att jag är ny på linux).


Mvh
Tommi


-------------------------------------------------------------------------------------------
This message was sent using DeskNow Lite - Free mail & collaboration server
http://www.desknow.com

Attachment: XF86Config-4
Description: Binary data

Attachment: startx.log
Description: Binary data

Attachment: XFree86.0.log
Description: Binary data


Reply to: